About

  • Het Polengmotief en Rijst in al haar gedaanten en betekenissen zijn kernwoorden in mijn oeuvre.
  • Het overschrijden van hokjes, het zich verzetten tegen labelen en het aan kaarten van stereotyperingen maken mijn werk actueel.
  • Zowel in mijn installaties , sculpturen en 2 dimensionale werken gebruik ik een veelheid aan materialen.
  • Voortkomend uit een mengcultuur gebruik ik daarom mixed media pur sang om mij te profileren.
  • Een uitgebreide overpeinzing over mijn oeuvre vindt hier: http://deverborgenhoek.blogspot.nl/2011/11/edith-bons-catalogus-25-jaar-kunstenaar.html
  • ….En een korte introductie hieronder. (met dank aan Jaap)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.