Installaties

Gedurende de kunstmanifestatie “Kunst-in-het-dorp” in het kasteel klooster in Perpignan, Bellingen, België heb ik in de keuken aldaar een installatie gebouwd waarbij, voedsel, rijst en vruchtbaarheid de hoofdrol speelt.

Installatie Bellingen Belgie 2021

HARAM,installatie, diverse materialen, locatie: BartArtBox, Thesinge (Groningen)2016       Deze installatie gaat over richtingen. Vormgegeven als een gedekte tafel en gebaseerd op de vier windrichtingen.       Binnen de Javaanse filosofie zijn deze windrichtingen van wezenlijk belang. Zij bepalen mede het lot van de Javaanse mens. De bouw van de kraton in Jogya is bv. gebaseerd op deze filosofie.   Bij elke windrichting behoren dito heilige kleuren. (Rood, geel, zwart en wit).Ook in de Islam is richting van belang. Immers men behoort richting Mekka te bidden. Hoe het gebedskleed wordt neergelegd wordt bepaald waar de persoon zich op dat moment ergens in de wereld bevind. Haram betekent niet koosjer, verboden. Op de borden staan attributen die (verwijzen) haram (taboe) zijn volgens de islamitische wet. In deze installatie komen Javaanse en Islamitische gebruiken bijeen

 

 

Installatie Bellingen Belgie 2021. Installatie Bellingen Belgie 2021.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.