Privacyverklaring

Edith Bons Beeldend Kunstenaar, gevestigd aan Hooikade 13, 2627AB, Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die zij verwerkt:
Edith Bons Beeldend Kunstenaar verwerkt  persoonsgegevens uitsluitend voor haar nieuwsbrief en/of uitnodigingen,reclamefolders . Zij gebruikt geen social media plugins.

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op , dan verwijderd zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerk:
Zij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder,uitnodigingen.
– U  e-mailen om U om de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten, mocht dat nodig zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Edith Bons Beeldend Kunstenaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of Edith Bons Beeldend Kunstenaar zelf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zij bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. zij hanteerd de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens:
Bewaartermijn: onbepaalde tijd tenzij er een verzoek komt van betrokkenen tot verwijdering of tenzij het bedrijf wordt opgeheven.
Personalia , adres , email, telefoonnummer. Niet alles is bij iedereen van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Edith Bons Beeldend Kunstenaar verstrekt uitsluitend aan derden  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd met U toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt:
Edith Bons Beeldend Kunstenaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edith Bons Beeldend Kunstenaar en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van U beschikt in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vraagt zij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Edith Bons Beeldend Kunstenaar wilt U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Edith Bons Beeldend Kunstenaar neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Edith Bons Beeldend kunstenaar via het contactformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.